GOM wil dat regio's werken aan Brusselse ring bekostigen

LEUVEN (belga) - In haar advies over de infrastruktuurwerken die Vlaams minister van openbare werken Kelchtermans in Vlaams-Brabant plant voor de periode 1993-1995, vraagt de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) van Vlaams-Brabant dat er een afzonderlijk budget gecreëerd wordt voor werken aan de Brusselse ring. Deze dreigen thans een belangrijk deel van het budget voor Vlaams-Brabant op te slorpen, terwijl de ring vooral verkeer verwerkt van Vlaams regionaal en (inter)nationaal belang.