Gorbatsjov noemt verenigd Europa zonder Rusland onvolledig

(tijd) - De EU en de pas opgerichte Gemeenschappelijke Economische Ruimte (GER) van Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan, vormen volgens Mikhail Gorbatsjov de pijlers voor een nieuw Europa. Een verenigd Europa zonder Rusland zou volgens de voormalige sovjetpresident onvolledig zijn. Die nieuwe Europese constructie kan evenwel enkel slagen als de Russische staat niet langer als een mislukking wordt beschouwd.