Gorbie's sneeuwbal

Oost-Europa zet onmiskenbaar stappen in de richting van de marktekonomie. Hongarije heeft laten weten dat de staatsekonomie in het land officieel zal worden afgeschaft. Polen is deze week overgestapt van door de overheid vastgelegde prijzen op vrije prijsvorming. En de Sovjetunie heeft zopas een grootscheepse staking van de mijnwerkers achter de rug. Een ongehoord iets in het kommunistische moederland, wat er op duidt dat de krachten ook op sociaal vlak vrij gelaten worden.