Advertentie
Advertentie

Gordel voor scholen lokt 38.000 geïnteresseerden

(tijd) - 38.000 scholieren schreven zich in voor de vijfde gordel voor scholen. Om veiligheidsredenen moesten de organisatoren 8.000 inschrijvingen weigeren. Wie een weigering opliep, krijgt bij de volgende editie wel absolute voorrang. De gordel heeft dit jaar plaats op 22, 23, 26 en 27 juni in Overijse en Tervuren. Jongeren kunnen in klas- of schoolverband fietsend of wandelend de Vlaamse rand rond Brussel leren kennen. Er zijn wandeltochten van 10 en 15 kilometer, fietsparcours van 25 en 50 kilometer en een mountainbiketraject. Nieuw is de kabouterwandeling voor de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar en een aangepast parcours voor rolstoelgebruikers en gehandicapten. In het park van Tervuren worden elke dag ook nevenactiviteiten als circustechnieken, kinderaërobics en een BMX-hindernissenparcours georganiseerd. De gordel voor scholen is een initiatief van Bloso, de Stichting Vlaamse Schoolsport, de provinciale sportdienst Vlaams-Brabant, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten Overijse en Tervuren. Met dit schoolevenement willen zij het fietsen bij de jeugd promoten, de jongeren warm maken voor de echte gordel in september en een sportief alternatief bieden voor de klassieke eindejaarsuitstapjes. De gordel is het populairst bij de basisscholen. Van de 30.000 deelnemers, 27.727 leerlingen en 2.225 leerkrachten, komt 87 procent uit het basisonderwijs. De grootste belangstelling is er voor het wandelen met 18.899 leerlingen. De organisatoren zetten het veiligheidsaspect extra in de verf. De 272 deelnemende scholen kunnen de fietsen van hun leerlingen vooraf laten controleren en alle fietsers worden aangemoedigd om een fietshelm te dragen. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid ten slotte geeft de fietsers toelichting bij het verkeersreglement. IdV