Goud, een belegging op lange termijn

Goud heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld. Eerst als betaalmiddel en vanaf 1971 als beleggingsmiddel. Toen in 1971 president Nixon de goudkonvertibiliteit van de dollar ophief, kwam een einde aan de monetaire rol van het goud.