Goud is geen vluchthaven meer

(tijd) - De krisis van de voorbije maanden betekende de definitieve doodsteek voor enkele traditionele vluchthavens. De dollar bereikte keer op keer historische laagtepunten tegenover de D-mark en ook het goud slaagde er niet in om te beschermen tegen de onzekerheid. Ontgoochelde het edele metaal reeds danig tijdens de twee jongste crashes en de bloedige gevechten op het Plein van de Hemelse Vrede, nu lijkt de definitieve doodsteek te zijn gegeven. Goud is goed op weg een gewone grondstof te worden.