Goudkever

Het gieten van de biofossielen gebeurt in vier stappen. Eerst wordt het dier verdoofd en gedood met aceton, gedroogd en gerehydrateerd om zou de gewrichten en de geledingen bijna te kraken. Het object wordt dan veel soepeler, het uitgebeelde tafereel veel levendiger. Dan volgt het roosteren. Het insect wordt in zijn mal in de oven gezet. Dat is de meest delicate operatie: het komt erop aan de vorm niet te laten exploderen als de gassen die binnenin vrijkomen in brand schieten. De derde fase is de voorbereiding van het gietmetaal dat op temperatuur wordt gebracht en onder druk wordt geïnjecteerd. Laatste fase: met gebakken email krijgt het dier zijn oorspronkelijke kleuren terug. n