Advertentie
Advertentie

Gouverneur lanceert Limburgplan in opvolging van Toekomstcontract

(tijd) - De gouverneur van Limburg, Hilde Houben-Bertrand, lanceerde woensdag het Limburgplan, dat in de plaats moet komen van het eind april aflopende Toekomstcontract. De gouverneur gaat ervan uit dat er voor de uitvoering van haar Limburgplan 15 miljard frank beschikbaar is. De prioriteiten in het plan liggen op werk, onderwijs, milieu, welzijn en de ontsluiting van Limburg.De welvaart van de provincie Limburg en het welzijn van haar inwoners staan centraal in het Limburgplan. De gouverneur stelt voor het onderwijs te stimuleren, de troefkaart van Limburg als groene provincie in Vlaanderen uit te spelen en de welzijnssector verder uit te bouwen. Een goed uitgebouwd wegennet voor het vervoer per spoor, over het water, in de lucht en met de auto moet Limburg ontsluiten. Limburg is volgens de gouverneur kwetsbaar omdat het niet over een haven of een luchthaven beschikt. Hét streefdoel blijft, net zoals in het Toekomstcontract, de creatie van werk.