Gouverneurs

OP ALLE STUDIES over het Benelux Middengebied staat de handtekening van de gouverneurs van de betrokken Belgische en Nederlandse provincies. De namen van de gouverneurs van Antwerpen, Limburg en Brabant en van de commissarissen van de koningin van Noord-Brabant en Limburg veranderden, maar hun steun aan het Benelux Middengebied bleef onveranderd via een inleidend woord bij elk rapport.