Advertentie
Advertentie

GRAAN - GRONDSTOFFEN

Kleine opbrengst en droogteTarwe-oogst zakt dit jaar met 40 miljoen ton LONDEN (reuter) - De wereldtarwe-oogst zal tijdens het lopende jaar terugvallen naar een meer normaal niveau na de uitzonderlijke oogst van verleden jaar. De lagere gemiddelde opbrengst, de daling van het areaal en droogte veroorzaken een produktiedaling in een aantal traditioneel erg belangrijke producenten. De lage wereldprijs voor tarwe is ook al niet van aard om de produktie te stimuleren. Gebrek aan financiële middelen doet de vraag naar tarwe vanuit de Derde Wereld gevoelig afnemen.