Graanprijzen met 35 of 27% omlaag?

LUXEMBURG (belga) - Tijdens een nieuwe bespreking van de voorstellen van de EG-kommissie over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, heeft de voorzitter van de EG-landbouwraad, de Portugese landbouwminister Arlindo Cunha, zijn kollega's gisteren in Luxemburg een kompromis voorgesteld. Het werd meteen door EG-kommissielid Ray Mac Sharry als ontoereikend van de hand gewezen.