Graantaks werd gedeeltelijk op discriminerende wijze geheven

De EG-reglementen van 1986 betreffende de inning van de mede-verantwoordelijkheidstaks in de graansektor, zijn gedeeltelijk discriminerend. De discriminerende bepalingen van die reglementen zijn dan ook ongeldig. Zo luidt een arrest van het Europees Hof van Justitie. Volgens het Hof is de regeling inzake de vrijstelling van deze taks discriminerend. Of de uitspraak van het Hof tot gevolg heeft dat een gedeelte van de geïnde taks terugbetaald moet worden, wordt momenteel nog door de Europese kommissie onderzocht. Het Hof verplicht de kommissie wel meteen een einde te maken aan de ongelijke behandeling. Voor de nieuwe campagne 1988-89 kan dit geen probleem meer zijn, vermits vanaf dit seizoen een nieuwe regeling geldt die discriminaties uitschakelt.