Granen nogmaals flauwer

Er heerste nog steeds een lusteloze stemming op de kalme markt van de voedergranen. Mais wordt minder verbruikt aangezien de prijs relatief hoog is vergeleken met andere granen en derivaten. Grote baissebewegingen zitten er niet in omdat men in de grote produktiegebieden de interventieprijs benadert. Er was wel wat belangstelling voor levering tijdens de volgende oogstcampagne omdat in de offertes rekening wordt gehouden met een daling van de richtprijzen. Ingevolge de slechte zomer is er in Noord- West Europa maar weinig baktarwe geoogst zodat er overvloedig voedertarwe beschikbaar is. Het aanbod is dermate groot dat de prijzen na zes maanden van stockering en financiering nauwelijks het peil bereiken van kort na de oogst. Dat is voor de producenten beslist een tegenvaller.