'Gratis' leveringen kunnen duur uitvallen

Leveranciers geven soms geschenken aan hun klanten met het doel hun producten beter te verkopen. Ook worden rabatten of kortingen toegestaan wanneer bepaalde hoeveelheden worden aangekocht. Soms wordt de korting verleend onder de vorm van gratis leveringen. De vragen die hierbij rijzen, zijn: in welke mate is de BTW aftrekbaar voor deze geschenken en gratis leveringen? Vindt er een belastbare handeling plaats bij de afgifte van deze goederen?Volgens een arrest van het Europees Hof van Justitie van 27 april 1999 kunnen de begrippen 'prijskorting' en 'prijsrabat' geen prijsvermindering omvatten die betrekking heeft op de volledige kostprijs van een levering van goederen. De onttrekking door een belastingplichtige van goederen aan zijn bedrijf, die aan een koper worden gegeven tegen inwisseling van zegels die hij, in het kader van een promotiecampagne naar verhouding van de gekochte hoeveelheid heeft ontvangen bij de betaling van de volledige detailhandelsprijs, moet worden gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel, wanneer die goederen niet van geringe waarde zijn.