Gratis vervoer en stapsgewijs kosteloos basisonderwijs

(tijd) - Het leerlingenvervoer in het basisonderwijs wordt deze legislatuur gratis. Het basisonderwijs wordt bovendien stapsgewijs kosteloos, te beginnen met het zesde leerjaar. De werkingsmiddelen in het leerplichtonderwijs worden niet meer volgens de onderwijsnetten verdeeld, maar op basis van leerlingen- en schoolgebonden kenmerken. Onderwijs en cultuur