Greenpeace herwint blazoen van groene ridder

(tijd) - In het begin van dit decennium kende de internationale milieu-organisatie Greenpeace bange dagen. Spectaculaire acties tegen walvisvangst en zeehondenjacht hoefden niet meer en de interesse van het publiek taande. Dat ging zich bovendien vragen stellen rond het financiële reilen en zeilen van de organisatie. Vorig jaar belandde Greenpeace België in de rode cijfers. Maar sedert het booreiland de Brent Spar het nieuws haalt, krijgt Greenpeace een nooit geziene respons.In de eerste week van juni vond de Noordzeeconferentie in het Deense Esjberg plaats. De conferentie haalde geenszins dezelfde weerklank als haar voorgangers. De discussies waren te technisch geworden om het grote publiek te beroeren. De doodstrijd van de walvissen en de heroïsche strijd van Greenpeace tegen de walvisvangst kon de man in de straat nog aanspreken. En ook de strijd tegen de afvalverbrandingsschepen was duidelijk zichtbaar. De gevolgen van de vervuiling van de oceaan door cadmium of dioxines die er via de rivieren terechtkwam, waren minder populair.