Advertentie
Advertentie

Greenspans dagenlijken geteld

(tijd) - Ofwel wil Alan Greenspan niet worden herkozen, ofwel weet hij dat hij niet zal worden herkozen, is de mening van analisten na Greenspans toespraken voor het Amerikaanse parlement van vorige week.Volgens een algemeen aanvaard protocol bemoeit de monetaire topman zich niet met de fiscale regeringspolitiek, of het zou uiterst genuanceerd moeten zijn. Van nuances was echter geen sprake. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) wijdde ruim de helft van zijn toegemeten tijd aan een kritische beschouwing van de regeringsplannen om de belastingen in tien jaar tijd met pakweg 1.350 miljard dollar te verlagen. Alleen de afschaffing van de dubbele taxatie op dividenden viel bij Greenspan in goede aarde, plus enkele minder belangrijke punten.Voor zijn doen was Greenspan erg duidelijk. Toen Jon Corzine, democratisch senator en voormalige topman van Goldman Sachs, vroeg: Hoorde ik u stellen dat een begrotingstekort een negatieve impact heeft op de langetermijnrente en dus uiteindelijk ook op de investeringen?, antwoordde Greenspan: Dat hoorde u inderdaad.Iemand die zo duidelijk tegen de schenen van de regering-Bush schopt, kan een nieuwe ambtstermijn vergeten, besluit een analist. Hoewel hij ten tijde van de republikein Ronald Reagan werd aangesteld, kon Greenspan het overigens duidelijk beter vinden met de democratische president Bill Clinton dan met de republikeinse presidenten Bush.In de voorbije dagen trachtten het Witte Huis en de Fed hun meningsverschillen te minimaliseren. Greenspan benadrukte nogmaals de voordelen van de afschaffing van de dividendentax, terwijl het Witte Huis zijn vertrouwen in de 77-jarige monetaire leider bevestigde. Dat laatste deed Bush ook met minister van Financiën Paul ONeill, tot de dag voor zijn gedwongen ontslag, schamperde een waarnemer. Greenspan leidt de Fed al sinds 1987. Zijn huidige mandaat loopt tot midden 2004.