Grensarbeid beweegt in een waaier van aspecten

Wie ooit mocht gedacht hebben dat er voor grensarbeid, voor pendel tussen woon- en werkplaats over de landsgrens heen, een eenduidige uitleg zou zijn, mag dat definitief vergeten. Een studie voor Interreg geeft een waaier van aspecten te zien voor die pendel. Voor het eerst werd grensarbeid ook eens benaderd vanuit werkgeversperspectief: pendel als resultante van de ondernemingsdynamiek. En wat blijkt? Aan tien elementen van verklaring heeft men nog niet genoeg. Alsof dit niet volstond, vertonen doorheen al die beweeglijkheid de onderscheiden pendelstromen een globaal vrij stabiel niveau.