Advertentie
Advertentie

Grensarbeiders niet de dupe van nieuw belastingverdrag

(van onze correspondent)DEN HAAG (tijd) - Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, gaan er dit jaar en in de komende jaren op vooruit. Nederlanders die in België wonen maar in Nederland werken gaan er lichtjes op achteruit, want zij moeten de plaatselijke Belgische gemeentetaksen (opcentiemen) betalen. Dat zijn enkele gevolgen van het herziene belastingverdrag België-Nederland, dat klaar is om ondertekend te worden.