Advertentie
Advertentie

Grensoverschrijdend betalen blijft ondoorzichtig en duur

BRUSSEL (tijd) - Nog voor het einde van de maand zal de Europese kommissie maatregelen voorstellen om het grensoverschrijdend betalen in de Europese Unie eindelijk te laten verlopen zoals het in een eenheidsmarkt en toekomstige monetaire unie past. Uit een nieuw onderzoek blijkt immers dat de toestand nog altijd alles behalve bevredigend is.Zoals vorig jaar liet de Europese kommissie ook dit jaar een onafhankelijk konsulent een onderzoek maken over de manier waarop betalingen van de ene lidstaat van de Europese Unie naar de andere gebeuren. Het resultaat is even teleurstellend als vorig jaar. Kommissielid Raniero Vanni d'Archirafi kondigde gisteren dan ook dringende maatregelen aan. Nog deze maand kan de kommissie met voorstellen uitpakken. Die kunnen zowel de vorm aannemen van een ontwerp-richtlijn als van een handvest voor de banken. In het ene geval zou het om dwingende, in het andere om vrijwillige maatregelen gaan.