Grensoverschrijdende belangstelling voor innovatie en technologietransfer

HET THEMA 'Innovatie en technologietransfer' van het Europese Interreg I-programma kende heel wat belangstelling: negen voorgestelde projecten in het Benelux Middengebied werden door de Europese Commissie in aanmerking genomen.