Grenzen aan de groei? Grenzen aan de creativiteit!

Vijfentwintig jaar geleden voorspelde de Club van Rome dat we op dit ogenblik nagenoeg niet meer over petroleum, koper, en een hele reeks andere ertsen en natuurlijke rijkdommen zouden beschikken. De verdere groei van de wereldbevolking zou onvermijdelijk ook naar hongersnood leiden en een ware voedselramp kondigde zich aan tegen 2030. Het rapport, dat als titel 'Grenzen aan de groei' meekreeg, werd niet alleen een bestseller; het zond ook een serieuze schokgolf door de Westerse wereld. De voorgestelde remedie kwam immers neer op nulgroei of zelfs negatieve groei. Enkel voor groei van de publieke sector zou er