Advertentie
Advertentie

Grenzen aan normaal beheer van roerend vermogen

Sinds mensenheugenis bestaat in de fiscaliteit het principe dat verrichtingen die tot het normale beheer van het privé-vermogen behoren, niet belastbaar zijn. Dit beginsel staat letterlijk beschreven in ons fiscaal wetboek, sedert de uitvinding van de diverse inkomsten door de wetgever. Het normaal beheer van privé-vermogen kan omschreven worden als het beleid dat een doorsnee burger voert met betrekking tot zijn privé-vermogen. Als het ware de beleggingspolitiek van de goede huisvader. In de praktijk is dit principe niet altijd even duidelijk.