Grenzen aan stakingsrecht zijn "flou juridique'

(tijd) - Het stakingsrecht berust veeleer op ongeschreven dan wel op geschreven spelregels. Dit blijkt eens te meer uit de controverse die is ontstaan rond het al dan niet wettelijk karakter van de akties bij Interbrew. Professor en oud-VU-senator Roger Blanpain gooide de steen in de stakingspoel.