Grenzen dreigen dicht te gaan voor Belgisch vlees

(tijd) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken start een diplomatiek offensief omdat het buitenland opnieuw de grenzen dreigt te sluiten voor Belgisch vlees. Korea heeft België al om uitleg gevraagd.De heisa over de nieuwe PCB-besmetting dreigt het moeizaam herstelde vertrouwen in het buitenland weer te niet te doen. De vorige PCB-besmetting is ook nog niet verteerd. Zo ligt de export naar de voorheen belangrijke Egyptische markt zo goed als stil. In het buitenland duiken intussen de eerste berichten op over de nieuwe PCB-besmetting. Om een nieuwe rampen te voorkomen, wil Buitenlandse Zaken een diplomatiek PCB-offensief openen. Daarbij wordt benadrukt dat varkens en runderen vrij van PCBs zijn gebleven.Voorts worden de ambassadeurs uit de belangrijke afzetmarkten - zoals Japan, Rusland en China - voor overleg naar Brussel geroepen. Ook worden alle gegevens over PCB-besmettingen in andere Europese landen verzameld. Zo is Brussel op de hoogte van een besmetting in Frankrijk, die lang stil is gehouden. WVDVPagina 3PCB-analyse mag hoogstensvijf dagen duren