Grieks embargo tegen Macedonië nog niet opgeschort

BRUSSEL (tijd) - Het Europees Hof van Justitie heeft in kort geding Griekenland niet verplicht het embargo tegen de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië onmiddellijk op te heffen. Het Hof meent echter wel dat het eenzijdig optreden van Athene in strijd is met de EU-regels, maar zal zich over de grond van de zaak pas later uitspreken.Op 16 februari vaardigde Griekenland eenzijdig een handelsembargo tegen de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië (Skopje) uit. Athene deed dit uit ongenoegen met de naam Macedonië die de ex-Joegoslavische republiek zichzelf gaf; met sommige symbolen in de Macedonische vlag en met enkele bepalingen in de Macedonische grondwet, die als een aanspraak van het Joegoslavische Macedonië op o.m. het Griekse Macedonië kunnen worden geïnterpreteerd. Omdat onderhandelingen hierover niets opleverden, greep de regering-Papandreoe naar het wapen van het embargo.