Grijp wil geld van Brussels gewest voor gemeenschapskommissies

(tijd) - Volgens Brussels gewestminister voor ekonomie Rufin Grijp schiet Brussel inzake steun aan hulpbehoevenden en bejaarden tekort. Hij wil voor daarom voor armoedebestrijding en welzijnsbeleid gewestelijk geld vrijmaken via bicommunautaire weg. Dat is voor hem de enige manier om te beletten dat de Franse gemeenschap verder desinvesteert in de sektor in Brussel.