Groei economie VS neerwaarts herzien

WASHINGTON (bloomberg) - De Amerikaanse economie groeide het voorbije eerste kwartaal iets trager dan verwacht. Het bruto binnenlands product (BBP) zwol in januari-maart met 4,1 procent op jaarbasis aan, minder dan de 4,5 procent die het ministerie van Handel eind april bekendmaakte. De daling is te wijten aan het groter dan aanvankelijk geraamde tekort op de handelsbalans. In het vierde kwartaal van 1998 groeide het BBP met 6 procent op jaarbasis.