Advertentie
Advertentie

Groei economische activiteit is stilgevallen

(tijd) - De groei van de Belgische economie is in het eerste kwartaal stilgevallen. De hoge olieprijs en de internationale groeivertraging wegen op het Belgische ondernemers- en consumentenvertrouwen. Voorts zijn er aanwijzingen dat de komende maanden nog slechter worden. Een heropleving in het tweede halfjaar blijft waarschijnlijk, maar meer dan 1,5 procent groei in 2005 lijkt moeilijk haalbaar.