Advertentie
Advertentie

Groei faillissementen over hoogtepunt heen

(tijd) - Hoewel de snelle groei van het aantal faillissementen in ons land over zijn hoogtepunt heen is, is vorig jaar een nieuw rekordpeil bereikt van 6.372 faillissementen. Dat zijn er 239 of 4% meer dan in 1993. In 1993 bedroeg de stijging nog 898 eenheden of 17%. Het blijft nu uitkijken of het aantal faillissementen in 1995 gaat dalen dan wel stabilizeren op het huidige hoge peil.Uit de cijfers van Graydon Belgium die tot vijf jaar teruggaan, blijkt dat sinds het begin van de recessie in 1990 het aantal faillissementen van 3.857 naar 6.372 klom. Dat is een toename van 2.515 of 64%. De verslechtering is in hoge mate toe te schrijven aan de vennootschappen. In 1990 werden 2.689 vennootschappen failliet verklaard, maar in 1994 was dat aantal al toegenomen tot 4.931. Die forse klim met 83% betekent dat het aantal faillissementen van partikuliere ondernemingen minder snel is gestegen dan het gemiddelde. In 1990 waren het er 1.126 en vorig jaar 1.403. De groei met 277 eenheden of 22% is relatief miniem.