Groei in industrielanden zal dalen tot drie procent

(tijd) - De ekonomische groei in de OESO-landen zal in 1990 en 1991 dalen tot iets minder dan 3 procent. Dit betekent een daling met ongeveer drie kwart punt in vergelijking met dit jaar. De inflatie van de 24 industrielanden blijft schommelen rond 4,5 procent. De vermindering van het Amerikaans extern tekort zal in de tweede helft van volgend jaar stilvallen en de Japanse en Westduitse surplussen zullen toenemen.