Advertentie
Advertentie

Groei in VS stuit op beperkingen aanbodzijde

(tijd) - De groei van de vraag in de Verenigde Staten begint op beperkingen aan de aanbodzijde te stuiten, aldus de Generale Bank. De werkloosheidsgraad is beneden de drempel van de 6% gedaald en de benuttigingsgraad van de produktiekapaciteit in de industrie benadert sinds augustus de 85%. Deze twee waarden kunnen als de grenzen beschouwd worden vanaf dewelke het gevaar voor een groei met een inflatoir karakter reëel wordt.Voeding voor de inflatoire verwachtingen kwam er dan ook nog van een opstoot in september van zowel het aantal begonnen woningen als het aantal uitgereikte bouwvergunnningen. Bovendien wijst de laatste enquête van de Fed van Philadelphia op een nieuwe verbetering van het konjunktureel klimaat én op een opstoot van de prijzen in oktober.