Advertentie
Advertentie

Groei Nokia: nu minder, later meer

De stemming onder de deelnemers van de jaarlijkse analistenbijeenkomst van Nokia was verdeeld. Analisten die de zaken eerder op de korte termijn bekijken, waren ontgoocheld. Andere analisten voelden zich gesterkt door de rooskleurige langetermijnvooruitzichten die topman Jorma Ollilla en de overige directeurs op het publiek loslieten. Voor de korte termijn heeft Nokia de vooruitzichten van analisten getemperd. Voor dit kwartaal werd wel vastgehouden aan een winst per aandeel van 18 eurocent, maar voor het eerste kwartaal van 2002 gaat Nokia uit van een lichte omzetdaling. Veel analisten gingen nog uit van een lichte stijging of een status quo. De omzetgroei tussen 25 en 35 procent zou ten laatste in het vierde kwartaal van 2002 worden bereikt. Eerder ging Nokia ervan uit dat ergens in 2002 terug zou aangeknoopt worden met een hoge groei. Tenslotte heeft Nokia de voorspelling van het aantal verkochte mobilofoons voor heel de markt in 2001 verlaagd naar 380 miljoen stuks. Een maand geleden ging Nokia nog uit van 390 miljoen eenheden. CEO Heinrich von Pierer van Siemens hield gisteren vast aan zijn voorspelling van 400 miljoen stuks. Ook Motorola en Ericsson gaan uit van dit scenario. Dat Nokia een lagere verwachting heeft dan concurrenten en analisten, wijst erop dat de Finse mobilofoonreus marktaandeel aan het verliezen is. Dit gebeurt allicht ten voordele van Ericsson en vooral van Motorola. Volgens een recente berekening van Gartner Group ligt het marktaandeel van Nokia op 33,4 procent. Niettemin blijft Nokia strijdvaardig de doelstelling van 40 procent herhalen. Op de lange termijn zijn er volgens het management wel meerdere positieve evoluties te verwachten. Vooreerst zal volgend jaar de verkoop van mobiele telefoons opnieuw aandikken tot 420 à 440 miljoen stuks. Daarenboven zullen de Nokia-mobilofoons tegen hogere gemiddelde verkoopprijzen worden verhandeld door het toenemend gebruik van gesofistikeerdere modellen. Verder verwacht Nokia voor de mobiele netwerken, historisch goed voor 25 procent van de omzet, een stabiele tot licht stijgende markt in 2002. Voor Nokia zelf ligt er zelfs een groei in het verschiet van 15 procent. Eerder sprak marktleider Ericsson van een inkrimping van de markt tot maximaal 10 procent. Als klap op de vuurpijl verwacht Nokia vanaf 2004 voor 1 miljard euro aan inkomsten van Club Nokia die diensten aanbiedt aan de klanten en daarmee in het vaarwater terechtkomt van de mobiele operatoren. FoutenmargeHet verbaast niet dat de voorspellingen des te rooskleuriger zijn naarmate ze verder in de tijd verwijderd zijn. Ondanks het marktleiderschap moeten ze zeker niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo heeft de Finse telecomreus in de afgelopen twaalf maanden de voorspelling van het aantal verkochte mobilofoons reeds met 170 miljoen stuks verminderd. De laatste vier keer dat Nokia vooruitzichten heeft bekendgemaakt, heeft het die terzelfder tijd neerwaarts moeten bijstellen. Tegen de huidige waardering van 31 keer de winst van 2002 is de toegelaten foutenmarge nochtans klein. Op 11 december geeft Nokia een nieuwe stand van zaken. CDR