Groei vertraagt verder wereldwijd

De Amerikaanse economische groei blijft verzwakken. Zo werd begin deze maand de groei voor het eerste kwartaal van het bruto binnenlands product, de totale waarde van alle goederen en diensten geproduceerd in een land, naar beneden herzien. De werkloosheidsgraad steeg tot 4,5 procent, na in oktober vorig jaar een dieptepunt van 3,9 procent te hebben bereikt. De Amerikaanse centrale bank liet de rente afgelopen maand ongewijzigd, maar de huidige stroom van mindere macro-economische cijfers laat ruimte voor een verdere renteverlaging.Ook Europa wordt geconfronteerd met een groeivertraging. De officiële groeiprognoses van de Europese lidstaten lijken te optimistisch. Het inflatiegevaar neemt echter ook af. De Europese centrale bank geeft voorlopig geen krimp en hield afgelopen week haar referentierentevoet ongewijzigd. De beleidsmensen van de ECB zijn nu met vakantie en vergaderen opnieuw op 30 augustus. Een versoepeling van het monetaire beleid lijkt dan mogelijk.De Bank of England, de Engelse centrale bank, kwam verrassend uit de hoek met een renteverlaging. Het is net die zwakke groei van de wereldeconomie gecombineerd met het sterke pond dat haar zorgen baart. Door de onrust rond Argentinië kwam ook de Poolse zloty onder druk. De munt verloor op maandbasis 10 procent en ook de overheidsobligaties moesten achteruit. De regering moest immers een groter gat in de begroting melden dan gebudgetteerd. Frank REYNAERT Fortis Investment Management