Groei VS zakt naar laagste peil in vijf jaar

WASHINGTON (bloomberg/reuters) - De economische groei in de Verenigde Staten viel tijdens het vierde kwartaal van 2000 terug tot het laagste peil in vijfenhalf jaar. Het bruto binnenlands product (BBP) groeide in oktober-december met een magere 1,4 procent op jaarbasis, minder dan de voorspelde 2 procent, tegen 2,2 procent in het derde kwartaal.