Groei wereldbevolking blijft explosief

WASHINGTON (ips) - Ondanks de groeivertraging die dit jaar werd vastgesteld, neemt de wereldbevolking nog steeds gevaarlijk snel toe. Volgens een rapport van het Amerikaanse Population Institute zal de aarde tegen het eind van volgende eeuw waarschijnlijk dubbel zoveel mensen tellen als nu het geval is. De organisatie wil dat de VS meer geld vrijmaken voor internationale projecten rond gezinsplanning.De auteurs van het dinsdag gepubliceerde 'World Population Overview 1997' relativeren de huidige vertraging van de wereldbevolkingsgroei sterk. Het verschil kan volgens hen vergeleken worden met een vloedgolf die op een kuststad afkomt: of die nu 20 of 30 meter hoog is, het effect blijft gelijk.