Groei

(Van onze verslaggever) OTTAWA.- Canada kent momenteel een ekonomische hoogkonjunktuur. Sinds 1983 is de ekonomie jaarlijks met 4,6 procent gegroeid. Dit is het beste resultaat van alle OESO-landen. Ekonomisch is het land volledig afgestemd op de Verenigde Staten. Institutioneel vinden we in Canada heel wat Belgische toestanden terug. Er leven twee taalgemeenschappen waartussen soms grote spanningen heersen. In Canada trachten beide gemeenschappen samen te leven in een federaal staatsmodel. Voortdurend wordt dit systeem aangepast om te trachten aan de wensen van beide taalgroepen tegemoet te komen.