Advertentie
Advertentie

Groeifondsen verspeelden in '94 hun faam

(tijd) - Belgische aandelenfondsen en vooral groeilandenfondsen hebben een belabberd 1994 achter de rug. In het spoor van afkalvende aandelen- en obligatiemarkten, ver-loor 60 procent van de in België gecommercializeerde fondsen terrein. Over het algemeen bleven alleen tesauriefondsen en Japanse aandelenfondsen aan de winst. De fondsbeheerders wijzen er op dat de returns op langere termijn wel positief zijn of dat tenminste zullen worden.U was dit jaar niet de enige die geld verloor aan beleggingsfondsen. Na de schitterende returns die veel fondsen over 1993 lieten zien, was '94 het jaar van de ontnuchtering. Van de 1.233 fondsen die U in deze krant vindt, slaagden er slechts 393 in een positieve return te boeken. De returns worden bovendien uitgedrukt in de munt van het fonds, zodat enkele instellingen die in vreemde valuta positief noteren wellicht een negatieve opbrengst hebben uitgedrukt in frank. De frank won in '94 tegenover zowat alle munten terrein.