'Groeihypothese begroting '96 is ietwat te optimistisch'

(tijd) - Bijna alle economen zijn het erover eens dat de bijgestuurde begroting 1996 van de federale overheid gebaseerd is op een te optimistische hypothese qua economische groei. De regering verwacht een groei van 1,5 procent en de meeste economen voorspellen een groei van 1,0 à 1,3 procent. Dit betekent dat het overheidstekort dit jaar groter zal zijn dan begroot.De oorspronkelijke begroting 1996, die in oktober vorig jaar werd voorgesteld, was gebaseerd op een groei van 2,2 procent. De regering verlaagde haar groeiprognose in februari tot 1,6 procent en paste dit cijfer in het voorbije weekend aan tot 1,5 procent.