Advertentie
Advertentie

Groeiprognose Australië opwaarts herzien

CANBERRA (reuter) - De Australische regering heeft haar ekonomische groeiprognose voor het huidige begrotingsjaar, dat eindigt op 30 juni, opwaarts herzien. Het bruto binnenlands produkt (BBP) zal dit jaar toenemen met 3,5 procent in plaats van met 2,75 procent, zoals eerder voorspeld werd. In 1994/1995 zal er sprake zijn van een ekonomische groei van 4 procent. De inflatieprognose werd nog drastischer bijgesteld, van 3,5 procent naar 2 procent eind juni 1994.