Groeiproject maakt van RVS tegelijk nieuwe maatschappij

EVERE (tijd) - De indrukwekkende groeioperatie die RVS Verzekeringen sinds 1995 heeft gestart en die in vier jaar tijd tot een verdriedubbeling van het verkoopnet zal leiden, steunt op het beproefde 'greenfield'-groeimodel van moederbedrijf ING. RVS startte niet echt van nul, werkt ook niet in een groeimarkt maar in een verzadigde markt, en betaalt bovendien de aanzienlijke investeringen uit eigen budget zonder een beroep te doen op de speciale 'greenfield'-budgetten van ING.'Het RVS-groeiproject is daarom des te merkwaardiger', zegt Philip Charls, voorzitter van het directiecomité van RVS. 'ING maakt elk jaar een budget vrij van 100 miljoen gulden (1,8 miljard frank) om ergens ter wereld een of meer 'greenfields' op te zetten. Dat zijn nieuwe verzekeringsbedrijven die op een groeimarkt helemaal van de grond af aan starten. Op dat speciale ING-geld hoeft RVS geen beroep te doen. De vele honderden miljoenen frank die van 1995 tot 1998 geïnvesteerd worden in de realisatie van ons groeiproject betalen we zelf.' RVS kan dat ook aan. Het eigen vermogen van de maatschappij bedroeg eind 1995 626 miljoen frank tegen 561 miljoen in 1994. Hoewel de expansie voor een stijging van de bedrijfskosten van 823 naar 930 miljoen frank zorgde, boekte RVS in 1995 op een premie-omzet van 2,55 miljard frank een nettowinst van 64 miljoen frank waarvan 50 miljoen frank werd gereserveerd. De return op eigen vermogen bedroeg zo 11,5 procent. De winststijging was de combinatie van een forse winstdaling in het levenbedrijf (van 125 naar 20 miljoen), een even sterke winststijging in het schadebedrijf van 91 miljoen verlies naar 13 miljoen winst en een toename van de financiële opbrengsten. De ommekeer in het schadebedrijf kwam er na een ingrijpende sanering in de afdeling autoverzekeringen. De winstdaling in het levenbedrijf vloeide voort uit de aanleg van een voorziening van 210 miljoen herstructureringskosten. De expansie leidde ook tot een stijging van de bedrijfskosten van 823 naar 930 miljoen.