"Groeivertraging zal inflatie-opstoot temperen'

(tijd) - "Op langere termijn zullen de dollar en de olieprijs zakken, zodat de inflatie-opstoot afgeremd zal worden. Door een dalende dollar zal immers de OPEC geneigd zijn om meer olie op de markt te brengen om haar koopkracht te behouden', zegt Dirk Thiels, konjunktuurspecialist bij de Kredietbank. Thiels is optimistisch over de inflatieversnelling en het is vrijwel uitgesloten dat de inflatoire trend zich doorzet, zo meent Thiels. In België is er slechts een matige inflatie, vooral als specifieke faktoren zoals de aksijnzen op olieprodukten, tabak en alkohol niet worden meegeteld. Uit de grafieken van de industriële produktie blijkt dat de sterke groei in de VS en het Verenigd Koninkrijk nu wel voorbij is. In de VS is de industriële groei getemperd door de rentestijging. De industriële produktie is in februari en maart niet veranderd en andere VS-cijfers wijzen duidelijk op een groeivertraging, zo stelt de studiedienst van de KB. De konsumptie neemt eveneens af en de werkgelegenheid neemt niet meer toe. De binnenlandse en buitenlandse vraag van de VS zijn zeer duidelijk afgenomen.