Advertentie
Advertentie

Groeivertraging zet productievooruitzichten onder druk

Tot nog toe wisten de oliebedrijven te ontsnappen aan de negatieve gevolgen van de economische groeivertraging. De commentaren bij de resultaten over het tweede kwartaal bij enkele grote oliebedrijven wijzen er echter op dat de toekomst toch nog enkele uitdagingen in petto heeft. Voornamelijk het vasthouden aan de eerder vooropgestelde productievooruitzichten lijkt niet bij iedereen even goed te lukken. Royal Dutch/Shell maakte eind vorige week een stijging van de nettowinst bekend met 12 procent. De return op het geïnvesteerde kapitaal kwam uit op 14,6 procent, boven de vooropgestelde doelstelling van 14 procent voor heel 2001. Ook inzake kostenreductie zit de groep op schema met een totaal gerealiseerd bedrag van 4,6 miljard dollar tegenover de vooropgestelde 5 miljard dollar voor heel het jaar.De zwarte vlek in de tweedekwartaalresultaten is de terugschroeving van de productievooruitzichten voor de middellange termijn. De hoge olieprijs maakt het moeilijker voor de groep belangrijke nieuwe olieprojecten aan te vatten, zeker in de OPEC-staten. De overheden van die landen moeten zich houden aan de productiequotas, waardoor er bij hen geen druk bestaat om de output op te drijven. De productiegroei voor dit jaar bedraagt nu 1 procent en verwacht wordt dat de doelstelling van 3 procent voor het hele jaar niet gehaald zal worden. Onzekerheid over het economische groeiherstel brengt daarbij tevens de jaarlijkse 5-procentgroeidoelstelling tussen 2000 en 2005 in gevaar. Royal Dutch/Shell staat niet alleen met deze problemen. Een tweetal weken geleden schroefde Repsol als eerste Europees oliebedrijf zijn productiedoelstelling tegen 2005 terug met 16 procent van 1,6 miljoen vaten per dag tot 1,35 miljoen vaten per dag. Hiermee komt de jaarlijkse groeiratio uit op 5,5 procent. Statoil maakte deze week bekend dat het aantal geproduceerde vaten olie-equivalent per dag in 2001 lager zal uitkomen dan in 2000. Het Noorse oliebedrijf houdt wel vast aan zijn doelstelling van een jaarlijkse stijging met 4 procent in de olie- en gasproductie tot 2004.Niets van dat bij BP. In tegenstelling tot grote rivaal Shell meldde de Britse oliereus een stijging van de olie- en gasproductie met 4 procent in het tweede kwartaal. Daarmee ligt BP volgens voorzitter John Brown perfect op schema voor de beloofde jaarlijkse stijging met 5,5 procent tot 2005. De positieve houding van Brown inzake de productieverwachtingen tegenover zijn collega bij Shell vloeit voort uit het feit dat Brown niet zon sterke terugval van de vraag naar energie verwacht als gevolg van de algemene economische vertraging. Daarnaast is BP meer blootgesteld aan de Verenigde Staten dan Shell en is de aanwezigheid in de OPEC-landen relatief kleiner dan die van Shell. De eerste maanden van het jaar tekende de koers van BP een veel betere prestatie op dan zijn belangrijkste Europese concurrent, voornamelijk dankzij de relatief hoge blootstelling aan de dure Amerikaanse gasmarkt. De terugval van de Amerikaanse gasprijzen zorgde er echter voor dat sinds april de outperformance nagenoeg volledig teniet werd gedaan. De positievere productievooruitzichten zouden wel eens een nieuwe periode van outperformance kunnen aankondigen. KDL