Groen! even sterk als in 2000 naar kiezer

(tijd) - Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober trekt Groen! in minstens 213 gemeenten naar de kiezer, vrijwel evenveel als in 2000. 'Dat is een prestatie', zegt een opgeluchte partijvoorzitster Vera Dua. De vorige gemeenteraadsverkiezingen vonden immers plaats in de nadagen van de dioxinecrisis, waarbij de groenen op een golf van sympathie dreven. Al in 41 gemeenten hebben de lokale groene mandatarissen beslist een kartel te vormen, met sp.a-spirit als de uitverkoren partner.