Groen licht voor uitbreiding transportzone Meer- Hoogstraten

(tijd) - De oppervlakte van de transportzone van Meer- Hoogstraten zal worden verdubbeld. De hiertoe vereiste wijziging van het gewestplan Turnhout kreeg gisteren het fiat van de Vlaamse regering. Ook de vier andere transportzones die Vlaanderen rijk is, hebben de wind volop in de zeilen.