Groen protest tegen uitrustingsplan elektriciteit

(tijd) - Lokale milieugroepen hebben donderdag met de steun van de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Greenpeace een 'radio-actief' nieuwjaarsgeschenk aan de vestigingen van Electrabel in Leuven, Roeselare en Gent overhandigd. De actiegroepen wilden met hun gift van enkele metalen vaten, die gebruikt worden voor de opslag van laag radio-actief afval, protesteren tegen het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector. De actievoerders menen dat het plan schadelijk is voor het milieu.Het uitrustingsplan geeft de investeringen voor de elektriciteitsproduktie en -distributie tussen 1995 en 2005 aan. De actiegroepen willen niet weten van de dumping van kernafval, de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen en de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales. Ze vrezen dat daarvoor plannen bestaan, omdat in het uitrustingsplan uitgegaan wordt van een jaarlijks meerverbruik van 1,8 procent, dat moet worden opgevangen door een meerproduktie van bijna 1.000 mega-watt (MW). Er wordt 860 MW meer kernenergie voorzien. Dit staat gelijk aan een nieuwe kerncentrale, menen de milieugroepen.