Groen!: 'Te vaag'

(tijd) - Het Vlaamse regeerakoord toont een aantal positieve punten, maar blijft te vaag en biedt te weinig financiële duidelijkheid. Dat stelt de partij Groen!. Voorzitster Vera Dua wijst vooreerst op een aantal positieve punten in het regeerakkoord. 'Zo stel ik tevreden vast dat enkele belangrijke groene aspiraties worden overgenomen door de regering-Leterme. Wat betreft milieu wordt deels voortgebouwd op wat al is gerealiseerd.' Over de maatregelen voor de zorgsector is Dua minder tevreden. 'We zien dat de vernieuwde aanpak van de zorgsector niet helemaal wordt ondergraven. Maar we lezen nergens hoe die zorgsector gestimuleerd en gefinancierd zal worden. Tegelijkertijd lezen we echter dat deze regering de open ruimte versneld wil aansnijden.' De Groen!-voorzitster noemt het akkoord ook te vaag. 'Deze nieuwe ploeg kan blijkbaar zeer concreet zijn over een belastingverlaging tegen 2009, maar ze blijft uitermate vaag over echt belangrijke zaken zoals investeringen in de zorgsector, onderwijs en sociale huisvesting'.