Groen! vindt promotie voor milieuvriendelijke wagens mager

(tijd) - De oppositiepartij Groen! juicht toe dat de Vlaamse en de federale regering eindelijk werk maken van de promotie van milieuvriendelijkere wagens. 'Maar de voorstellen zijn te schamel en dreigen te weinig effect te hebben', zegt de partij die het heeft over 'salon-nummertjes'. Groen! stelt hogere premies voor roetfilters voor en de herinvoering van de LPG-premie.