Groen! wil meer allochtonen bij overheid

(tijd) - Groen! is voorstander van de invoering van quota voor allochtonen bij de overheid. Tegen 2007 wil de partij dat 10 procent van de ambtenaren van vreemde afkomst is. Groen! hoopt op die manier de toegang tot de arbeidsmarkt voor allochtonen te verbeteren.