Groenbemesting als bodemverbeteraar

(tijd) - Groenbemesters zijn gewassen die uitsluitend gekweekt worden omdat ze een massa organisch materiaal opleveren dat men kan onderspitten of composteren. Het is een goedkope en milieuvriendelijke manier om de grond te verbeteren, die in amateurtuinen nog te weinig wordt gebruikt. Groenbemesters vormen bovendien ook vaak een mooi groen tapijt, en sommige soorten zelfs een fraai bloemenperk.